Borgere skal digitalt søge tilladelser om benyttelse af Lolland Kommunes areal

Senest 14 dage inden du ønsker at benytte et offentligt areal, skal du søge om tilladelse hos Lolland Kommune, Vejmyndigheden.

Det gælder f.eks., hvis du vil benytte et torv eller en gade til gadefest, bruge en af vores parker til en koncert eller afholde et motionsløb og lignende.

Foruden tilladelsen fra kommunen skal du have flere andre myndighedstilladelser for at afholde et arrangement på offentlige arealer. Nedenfor har vi samlet de vigtigste oplysninger og lagt link til de steder, hvor du skal søge tilladelse.

I Lolland Kommunes Arrangørguide kan du finde mere detaljerede oplysninger om regler og muligheder og få tips til det praktiske arbejde i forbindelse med at planlægge et arrangement.

Ved arealer, der ikke er offentligt ejet, skal der søges tilladelse direkte hos ejeren af arealet.

Opstilling af vareudstillinger ved butikker kræver ikke tilladelse. I Maribo skal opstilling ske efter retningslinjerne fastlagt i Gågaderegulativ