Jordflytning skal anmeldes til Lolland Kommune via jordweb.dk

Hvornår skal jeg anmelde?

Flytning af jord skal anmeldes til Lolland Kommune, hvis det er omfattet af:

  • Flytning af forurenet jord bort fra den ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord fra en kortlagt ejendom
  • Flytning af jord fra en kortlagt del af en ejendom
  • Flytning af jord fra offentlig vej
  • Flytning af jord fra en ejendom omfattet af områdeklassificering
  • Flytning af jord fra et godkendt modtageanlæg for jord

Formål med at anmelde

Formålet med at anmelde jordflytning er blandt andet at:

  • sikre at forurenet jord ikke blandes med ren jord
  • sikre at forurenet jord ikke placeres i følsomme naturområder
  • sikre at forurenet jord ikke placeres oven på værdifuldt grundvand

Hvem skal anmelde?

Alle som flytter jord fra ovenstående arealer, herunder enten ejer, bruger, bygherre, entreprenør eller vognmand, er ansvarlig for, at jordflytningen på forhånd anmeldes til Lolland Kommune.

Jordregulativ

Download kommunens jordregulativ

Vejledning om jordflytning

Mere information omkring reglerne for jordflytning, herunder tidsfrister, analyser, rollefordeling og lovgrundlag, findes i Lolland Kommunes vejledning om jordflytning (er på vej).