Oversigt over tilskudsmuligheder, puljer og priser i Lolland Kommune og ideer og hjælp til fundraising

Hjælp til at søge støtte

Du kan finde hjælp til at søge støtte til din ide/dit projekt på fonde.dk og Puljeguiden.dk.

Puljer og tilskud i Lolland Kommune

Bosætningspulje

Hvad kan der søges til: En pulje der har til formål at yde tilskud til aktiviteter der skaber en god lokal modtagelse af tilflyttere og aktiviteter, der knytter tilflyttere og nuværende borgere tættere sammen.

Ansøgningsfrist: Løbende

Byforum

Vidensdeling og netværksdannelse i form af inspirationsmøder og tema-arrangementer.

Ansøgningsfrist: Løbende      

Bylivspulje

Nytænkende bylivsinitiativer som fx midlertidige installationer, livskabende aktiviteter, events osv.

Ansøgningsfrist: Løbende 

Frie Kulturmidler

Puljen har til formål at understøtte, styrke og udvikle de kulturelle aktiviteter i kommunen.

Ansøgningsfrist: 6. januar, 6. april, 6. juni, 6. oktober

Børnekulturpulje

Pulje til støtte af børneteater og børnekulturaktiviteter.

Ansøgningsfrist: 1. april

Udviklingspulje til sportsrekvisitter

Udviklingspuljens formål er at give tilskud til godkendte foreningers indkøb af sportsrekvisitter.

Ansøgningsfrist: 1. marts, 1. september   

Udviklingspulje til nye initiativer

Pulje til nye aktiviteter blandt selvorganiserede grupper eller i samspil mellem foreninger og selvorganiserede grupper.

Ansøgningsfrist: Løbende

Pulje til støtte af fritidsaktiviteter

Pulje til støtte af børn og unges fritidsaktiviteter.

Ansøgningsfrist: Løbende

Talent- og udviklingspulje

Talent- og udviklingspulje til idrætsudøvere og foreninger.

Ansøgningsfrist: 1. maj

Støtte til frivilligt arbejde § 18

Midler til frivilligt socialt arbejde jf. Lov om Social Service - § 18. Kan søges af foreninger, organisationer eller personer, der udøver frivilligt socialt arbejde.

Støtte til frivilligt arbejde § 79

Midler til dækning af udgifter til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for ældre og handicappede i henhold til § 79 i Lov om social service.

Partnerskabspuljen

Fysiske tiltag i Maribo bymidte som fx belægning, beplantning, indretning af opholdsarealer, kunst, udsmykning mv.

Ansøgningsfrist: Løbende

Puljeguiden og fonde.dk

Når du repræsenterer en forening i Lolland Kommune kan du få hjælp til din fundraising i Puljeguiden.dk.