Når barnet har nået skolealderen bliver det automatisk overflyttet fra en plads i dagtilbud til en plads i FørskoleSFO pr. 1. april. Når barnet så skal starte i 0. klasse bliver det automatisk flyttet fra en plads i FørskoleSFO til en fuldtidsplads i SFO.

En fuldtidsplads er fra kl. 6.30 - 16.45 (fredag til kl. 16.00). Hvis der ikke er behov for en fuldtidsplads, kan man enten vælge en morgenplads, som er fra kl. 6.30 til skoletids start, eller en eftermiddagsplads som er fra skoletiden slutter til kl. 16.45 (fredag til kl. 16.00). Med en eftermiddagsplads har man endvidere ret til at komme i SFO'en fra kl. 8.00 i skoleferier.

Du skifter til morgen- eller eftermiddagsplads på Digital Pladsanvisning.

Overgang fra SFO til SFO2/Juniorklub

Pr. 1. april udmeldes børn i 3. klasse automatisk af SFO. Hvis dit barn skal fortsætte i SFO2/juniorklub, skal du indmelde det via Digital Pladsanvisning.

Yderligere oplysninger ses på SFO2 / juniorklub.