Ergoterapi og fysioterapi gives til børn og unge med medfødte eller erhvervet handicap (ofte varige handicap) funktionsnedsættelse eller neurologiske, psykiske, sociale, fysiologiske forstyrrelser og ubalancer i barnets generelle og almindelige udvikling.

Hvem kan henvise til børneergoterapi og børnefysioterapi?

Henvisning

Henvisning til børneergoterapi og børnefysioterapi kan eksempelvis ske gennem

  • forældre til barnet og
  • fagpersonale (f.eks. dagplejere, pædagoger, lærere, børnesagsbehandleren, sundhedsplejersker, tale-høre-konsulenter, psykologer, specialpædagogiske vejledere, læge, sygehus)

En henvisning kan eksempelvis ske på grundlag af

  • iagttagelser om barnets motorik og sanser
  • bekymringer om barnets dagligdags færdigheder
  • bekymringer om barnets adfærd
  • et vurderet behov for træning
  • et lægefagligt begrundet behov for vederlagsfri fysioterapi

Se tilbud fra Ergo- og fysioterapi

Familiedialog og henvisningsskemaer

Henvisning til ergoterapeut (sansemotoriske vanskeligheder) eller fysioterapeut (motoriske vanskeligheder) foregår ved at anvende det elektroniske samarbejdsværktøj "Familiedialog" og invitere til et dialogmøde.

Henvisningen kan udfyldes under dialogmødet sammen med forældrene og fagpersonen, der er tovholder for dialogmødet. Alternativt kan det aftales på dialogmødet, hvad henvisningen kan indeholde.

Forældre skal altid udfylde henvisningsskemaet, hvor der står forældre på. Det afhænger af barnets alder hvilket henvisningsskema der skal anvendes. Se nedenstående.
Forældre skal underskrive henvisningen med henblik på, at forældre giver samtykke til, at ergo- og fysioterapeut må undersøge og behandle barnet.

Der kan fås oplysninger om barnets ergoterapeut eller fysioterapeut ved henvendelse på sundhedsplejersketelefonen mellem kl. 9-10 på tlf. 54676050.

Børn fra 0 - 1 år

Hvis barnet er under 1 år skal du tage kontakt til børneergo- og fysioterapeuten.

Børn og unge 1 - 18 år

Forældre skal henvise via disse skemaer: Udfyld henvisningsskemaet og gem det. Sendes via Borger.dk eller E-boks til sundhedstjenesten@lolland.dk (husk at vedhæfte henvisningen)

Henvisning til børneergo- og fysioterapeut - børn 0-1 år (forældre)
Henvisning til børneergo- og fysioterapeut - børn 1-6 år (forældre)
Henvisning til børneergo- og fysioterapeut - skolebørn (forældre)

Fagpersonale

Fagpersonale skal henvise via disse skemaer

Henvisning til børneergo- og fysioterapeut - børn 1-6 år (fagpersoner)
Henvisning til børneergo- og fysioterapeut - skolebørn (fagpersoner)