I Lolland Kommune er der ca. 1.370 km veje. Firmaet NCC står for at vedligeholde ca. 400 km af de største og mest trafikerede veje helt frem til år 2025 . De resterende ca. 970 km veje står Park og Vej for vedligeholdelsen af.

Kommunens vejnet er opdelt i klasse 1, 2, 3 og 4 veje. Vejene er klassificeret alt efter hvor stor betydning vejen har, om det er en hovedvej eller en villavej og selvfølgelig efter hvor meget trafik og slidtage der er på vejen.
Kommunen har nogle "vejmænd", som blandt meget andet, også har til opgave at føre tilsyn med tilstandene på vejnettet.

Kommunens veje er nu blevet lagt over i CVF-registret (Centrale Vej Fortegnelse).

Se CVF-registret

Støder du på et hul i vejen eller fortovet, eller er der en skraldespand der er overfyldt, så benyt vores App Giv et praj med en kort beskrivelse af problemet.