Grundlisteudvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninge eller domsmænd i en retssag. Dette sker hvert 4. år.

Medlemmerne af Grundlisteudvalget

  • Leif Utermöhl (A) formand)
  • Klaus Svensson (A)
  • Marianne de la Motte (SF)
  • Benny Damgaard (V)
  • Jannie Barfoed-Høj (V)

Næste udvælgelse er for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023. Der skal for denne periode udpeges 149 personer.

Læs mere om nævninge og domsmænd på hjemmesiden Danmarks Domstole.

Grundlisteudvalget har en forpligtigelse til at sikre, at personer der udtages til grundlisten udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udtages, såfremt der er flere interesserede end det antal personer, der skal optages på listen.

Det er ikke sikkert, at du bliver optaget, da der kun bliver optaget et begrænset antal personer på listen. Det er Østre Landsret der udarbejder nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, der er på grundlisterne indsendt af kommunerne.

Annoncering af næste optagelse sker her på hjemmesiden ca. 1. februar. Næste udtagelse finder sted senest i begyndelsen af marts 2019.