Parkeringsbekendtgørelse

Park og Vej har i samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vedtaget en ny parkeringsbekendtgørelse gældende for hele Lolland Kommune.

Læs mere detaljeret i Parkeringsbekendtgørelse hvad der gælder.

Parkeringsvagt og Parkeringsafgifter

Lolland Kommunen har ansat en P-vagt, som også er ansat i Guldborgsund Kommune. Eventuel sagsbehandling vil derfor foregå fra Guldborgsund Kommune.

P-vagten har til opgave at sørge for at standsning og parkering på offentlige veje og p-pladser, som ved f.eks. indkøbscentre, sundhedscentre, torve, bymidter m.v.
bliver overholdt og er i overensstemmelse med Parkeringsbekendtgørelsen.

Ved ulovlig parkering.

Afgiften for at parkere ulovligt på offentlig vej eller p-plads er 510,- kr.
Parkeres der ulovligt på en handicapparkeringsplads eller foran en port fordobles bøden til 1.020,- kr.

P-vagten kan fremover pålægge en parkeringsafgift på samme bil, hver gang der er gået 24 timer. Dog kan der højst pålægges 3 parkeringsafgifter for samme overtrædelse. 

Læs mere om parkeringsafgift på borger.dk

Klage

Vil du klage over en pålagt afgift, skal du sende din klage til:

E-mail: parkering-post@guldborgsund.dk eller

Guldborgsund Kommune
Center for Teknik & Miljø
Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.