Lolland Kommune har et væld af store og små museer og en række lokalhistoriske arkiver.

Større museer

Det statsanerkendte kulturhistoriske Museum Lolland-Falster dækker både Lolland og Guldborgsund Kommuner og drives af begge kommuner i fællesskab. I Lolland Kommune ligger afdelingerne Stiftsmuseet og Frilandsmuseet (Maribo) og Reventlow-Museet Pederstrup (Horslunde).

Forud for etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt varetager museet omfattende arkæologiske udgravninger i området ved Rødby.

Se mere om udgravningerne

Lolland og Guldborgsund Kommune har også en samdriftsaftale for det statsanerkendte kunstmuseum Fuglsang Kunstmuseum, som ligger på Østlolland.

Småmuseer 

I kommunen er der derudover en række småmuseer, som har specialiseret sig i forskellige områder eller perioder, som præsenterer kulturhistoriske genstande og lokalhistorien:

Museumssamrådet 

Lolland Kommunes museumssamråd består af Museum Lolland-Falster og en lang række af småmuseerne. 

Lokalhistoriske arkiver 

De 9 lokalhistoriske arkiver i Lolland Kommune er fyldt med gode historier og viden om lokalområdet. Arkiverne drives af både ulønnede og lønnede medarbejdere, alle med et stort lokalt kendskab og engagement. Især rummer arkivernes billedsamlinger mange spændende fotos fra fortiden og helt op til i dag.