Lolland Kommune har tre erhvervshavne med hver sin profil

Der er to kommunale havne, Nakskov og Rødbyhavn. Her findes attraktive erhvervsarealer. Kontakt Business LF og hør nærmere om de mange muligheder. Bandholm er privat ejet.

Nakskov Havn

Nakskov har en optimal beliggenhed, tæt ved den stærkt befærdede internationale sejlrute i Langelandsbæltet. Besejlingsforhold, kranfaciliteter og kajer med store baglandsarealer og gode lagermuligheder opfylder kravene til en moderne trafik- og erhvervshavn.

I tilknytning til havneområdet eksisterer en række store industriarealer, hvor plangrundlaget er på plads.

Fakta om Nakskov Havn

 • Sejlrende 40 m bredde (80 m i svingene) med dybde på 8,5 m.
 • Afstand til T-ruten 11 sømil.
 • Indsejling afmærket med fyr og lysbøjer.
 • Arbejdsbåd med 3,5 tons pæletræk.
 • 1 stk. 100 tons kran.
 • 2 km kaj til erhvervsbrug.
 • 32.000 m2 sammenhængende miljøsikret heavyliftområde, hvoraf 15.000 m2 dækkes af 100 t kran.
 • Egne pakhuse og lagerhaller på i alt 9.700 m2.
 • Nye erhvervsområder med direkte adgang til havneområdet.

Rødbyhavn Trafikhavn

Rødbyhavn Trafikhavn er en attraktivt og centralt placeret industri- og trafikhavn i centrum af den kommende Femern Bælt-region. En perfekt beliggenhed for transport til lands og til vands.

Såvel nye virksomheder som allerede etablerede virksomheder får muligheder for udvidelse af bygninger, arealer og aktiviteter.

Central placering

Fra Rødbyhavn Trafikhavn er der:
160 km til København
180 km til Hamborg

Fakta om Rødbyhavn Trafikhavn

 • 1000 meter kaj
 • 13,2 ha havne- og erhvervsareal
 • 5 m vanddybde
 • Krankapacitet
 • Isfri havn
 • 1 km til motorvej
 • 10 km til flyveplads

Bandholm Havn

Bandholm Havn er ejet og drevet af Knuthenborg Gods og er Danmarks eneste privatejede industrihavn.

Havnen råder over moderne kran og kajfaciliteter og har en betydelig omsætning af grus, sten, skærver, korn, gødning, tømmer, biobrændsel mv.