Alkoholbevillinger

Servering af alkohol på offentlige stedet forudsætter en tilladelse i form af en alkoholbevilling.

Indsendelse af ansøgning

Ansøgning om alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer, udvidet åbningstid og anmeldelse af ændring af sammensætning af direktion og bestyrelse i selskaber og foreninger indgives til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Bevillingskontoret, Nybrogade 5, 4900 Nakskov. Blanketter til ansøgninger kan findes på politiets hjemmeside.

Bevillingskontoret behandler ansøgningen og fremsender denne med indstilling til Bevillingsnævnet i Lolland Kommune som herefter træffer beslutning.

Bevillingsnævnets medlemmer pr. 1. januar 2018

 • Eric Steffensen (O)
 • Niels Christian Devantier (A)
 • Chris Christiansen (C)
 • Klaus Møller (C)
 • Allan Hansen, repræsentant fra Horesta
 • Niels Henriksen, repræsentant fra 3F
 • Thomas Henckel, økonomisk sagkyndig
 • 1 repræsentant fra Politiet

Bevillingsnævnet afholder et møde i kvartalet.

Der er fastsat følgende møder i 2019:

 • Mandag den 11. marts
 • Mandag den 3. juni
 • Mandag den 9. september
 • Mandag den 9. december