Lolland Kommune har nedsat et Udsatteråd, der på baggrund af medlemmernes erfaringer og viden om socialt udsatte borgere kan rådgive Byrådet samt afgive høringssvar inden politisk behandling af beslutninger, som vedrører udsatte borgere i kommunen.

Udsatterådet er et rådgivende organ, som først og fremmest skal være et talerør for udsatte grupper.

Målgruppen for udsatterådet defineres som personer, der befinder sig i en udsat social livssituation, som f.eks. skyldes hjemløshed, fattigdom, ensomhed, sindslidelse, prostitution, vold, eller alkohol- eller stofmisbrug, og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgene.

Lolland Byråd har på mødet d. 11. oktober 2018 godkendt medlemmerne af Udsatterådet for perioden 2018 til 2021.

Udsatterådets medlemmer

Lars Christiansen, formand – Lolland Byråd (F)

Jan Marseille, næstformand - Frelsens Hær

Anne Damgaard-Mørch - Kirkens Korshær

Bente Borreskov – Lolland Byråd (Ø)

Henning Alfred Rasmussen – Lolland Byråd (P)

Jørgen Rassi Rasmussen - Lolland Sportsråd

Lars Dan Jensen - Røde Kors – Vestlolland

Lone Bille - Mødrehjælpens afdeling i Maribo

Mogens Hansen - Den Boligsociale Fond

Niels Nielsen - Red Barnet - Lolland

Dagsordner og referater

Se udsatterådets mødedatoer, dagsordner og referater på Lolland Kommunes Politiker Web.