Bestil tid hos Tandplejen

Alle forældre har mulighed for selv at booke, ændre eller aflyse deres barns/børns tandlægeaftaler. Man får automatisk en sms eller e-mail, når tiden nærmer sig.

Tandplejens bookingsystem kan forældre læse i deres barns journal.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst Tandplejen Lolland på telefon 54 67 75 55 eller e-mail tandplejen@lolland.dk

Børn fra 0-18 år

Alle børn fra 0-18 år, som bor i Lolland Kommune, kan gå gratis til tandlæge på én af kommunens to klinikker i hhv. Nakskov og Maribo.

Barnet bliver automatisk indkaldt til den klinik, I bor tættest på.  I kan dog frit vælge, hvilken klinik I ønsker at høre til. I bliver indkaldt til det første besøg, når jeres barn er cirka otte måneder.

Hvis du vælger privat tandpleje

Såfremt der vælges privat tandlæge til børn under 16 år ydes der et tilskud på 65%, de resterende 35% betales af forældrene, det samme gælder for tandregulering.

Hvis der vælges privat tandlæge, skal dette meddeles til Den Kommunale Tandpleje på e-mail tandplejen@lolland.dk, inden behandling hos privat tandlæge kan opstartes.

Vi beder forældrene om at melde afbud, hvis barnet er sygt eller sløjt.

Det gøres på samme måde som når man booker tid

Af hensyn til andre patienter og Tandplejens medarbejdere forbeholder vi os ret til at undlade behandling på patienter som har:

 • Feber og feberlignende symptomer
 • Svær hoste og ondt i halsen
 • Svær forkølelse og influenzalignende symptomer
 • Forkølelsessår
 • Andre sygdomme som kan smitte andre patienter og Tandplejens medarbejdere

Det kan være en god ide at ringe til klinikken, hvis I er i tvivl om, hvorvidt I skal komme eller i stedet bør have en ny aftale.

Tandbehandling og lus

Af hensyn til alle vores patienter, pårørende og Tandplejens medarbejdere vil vi gerne informere om vores forholdsregler ved tandbehandling og børn med lus:

 • Alle tandlægestole, instrumenter og andet der har været i kontakt med vores patienter rengøres, renses, desinficeres, steriliseres og autoklaveres efter myndighedernes forskrifter. Der er derfor ingen fare for at blive angrebet af lus efter et besøg i Tandplejen
 • Hvis vi opdager, at et barn har lus, informerer vi jer forældre om det
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke har tæt kontakt til patienter, der er angrebet af lus. Vi vil derfor i mange tilfælde undlade behandling og i stedet for tilbyde en ny tid efter at lusene er væk, eller evt. når behandling af lusene er godt i gang
 • Patienter der er godt i gang med anti-lus behandling, hvor vi vælger at gennemføre behandling, her vil vi i mange tilfælde give barnet en plasthætte på, mens patienten er i stolen
 • Vi anbefaler at apotek eller egen læge kontaktes for at få den rigtige behandling af et luseangreb
 • Alle disse forholdsregler tager vi for at tage størst muligt hensyn til vores patienter og af sikkerhed for Tandplejens medarbejdere.

E-mail til begge klinikker: tandplejen@lolland.dk

Alle børn fra 0-18 år, som bor i Lolland Kommune, kan gå gratis til tandlæge på  kommunens klinikken enten i  Nakskov eller Maribo. Barnet bliver automatisk indkaldt til den klinik, I bor tættest på. I kan dog frit vælge, hvilken klinik I ønsker at høre til. I bliver indkaldt til det første besøg, når jeres barn er cirka otte måneder.

Som udgangspunkt undersøger vi børnenes tænder med 1½ års interval. Men der er forskel på, hvor ofte børn har behov for at få undersøgt tænderne og der kan være perioder, hvor børn skal undersøges med kortere interval. Derfor skal børn ind imellem komme hyppigere end hvert 1½ år. Hvis I mener, jeres barn har behov for en ekstra undersøgelse, er I altid velkomne til at bestille en tid.

I Tandplejen Lolland har vi mange års erfaring med at behandle børn og unge. Vi tilpasser vores behandling efter det enkelte barns behov og modenhed. Vores viden opdateres løbende, så vi til hver en tid arbejder efter de nyeste anbefalinger og med de bedste materialer.

Vi samarbejder først og fremmest med jer som forældre, og vi ser helst, at en af jer går med barnet til tandlæge hver gang indtil barnet er 15 år. Vi samarbejder også med sundhedsplejersker, dagplejen, daginstitutioner, skoler mv.. Tandplejen Lolland kommer gerne ud og fortæller om tænder og tandsundhed i mødregrupper, hos dagplejere, i daginstitutioner, ligesom vi har undervisningsprogrammer til skolebørn.

Hvis I ikke ønsker at benytte den kommunale tandplejes tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til jeres barn/børn, gælder følgende:

Vælger I privatpraktiserende tandlæge til jeres barn/børn mellem 0 – 15 år, skal I selv betale 35 % af regningen hos den privatpraktiserende tandlæge, mens tandplejen betaler det resterende. Ved behov for tandregulering er der ligeledes en egenbetaling på 35%. Tandlægeskift kan kun foretages én gang årligt og omfatter hele tandplejetilbuddet.

I enkelte tilfælde kan I benytte anden kommunes klinik. Ring til tandplejen og få oplysning om, hvad der gælder for jeres barn.

Mailadresse til begge klinikker: tandplejen@lolland.dk

Når du fylder 18 år, skal du vælge en privatpraktiserende tandlæge. Du kan  maile til os, hvilken tandlæge du vælger. Eller du kan udfylde valgsedlen og sende til os. Når vi har modtaget valgsedlen, kan vi overføre dine journaloplysninger til din nye tandlæge. Det kan spare dig for mange penge i voksentandplejen, så det er meget vigtigt, at du giver os besked om, hvor du vil fortsætte dine regelmæssige tandlægebesøg.

E-mailadresse til begge klinikker: tandplejen@lolland.dk

 

Tandpine eller tandskader, der opstår udenfor Tandplejen Lollands åbningstid, kan behandles i tandlægevagten i Region Sjælland.

Vagten tilbyder akut tandlægehjælp til børn og voksne i form af behandling af tandskader og smertevoldende tabte fyldninger m.v. Behandling af børn og unge under 18 år betales af Lolland Kommune.

Telefonnummeret til Tandlægevagten er 29 60 01 11. Du kan bestille tid hos Tandlægevagten ved at ringe i tidsrummet kl. 9.30 til 11.30 på:

 • Lørdage
 • Søn- og helligdage
 • Jule- og Nytårsaftensdag

Tandlægevagten har åbent i weekend, helligdage, jule- og nytårsaftensdag kl. 11-12 og klinikken ligger på Nørregade 21B, 4800 Nykøbing F.

På hverdagene i jule- og påskeferien og fredag efter Kr. Himmelfartsdag er tandlægevagten i Nykøbing F. lukket.

Læs mere om tandlægevagten

Når tandlægevagten i Nykøbing F er lukket, henvises til de privatpraktiserende tandlæger. Tandplejen Lolland betaler regningen for nødbehandling.

Hver gang barnet er til undersøgelse, vurderer vi tændernes frembrud og tandstillingen. Ved større afvigelser vil barnets sædvanlige tandlæge henvise til vores specialtandlæge. Vores specialtandlæge ser alle børn i 4.- 5. klasse med henblik på evt. tandregulering.

Hvis specialtandlægen vurderer, at det er nødvendigt at rette tænderne, bliver både I og barnet indbudt til møde, hvor vi taler om behov og behandlingsmuligheder. Der tilbydes kun tandreguleringsbehandling efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Tandregulering i Lolland Kommune forgår på klinikkerne i Nakskov og Maribo.

Specialtandplejetilbuddet er målrettet sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller omsorgstandplejen.

Målgruppen for specialtandpleje er borgere, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne fx som følge af sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese eller hjerneskade. Personer med andre sygdomme, der medfører, at de har svært ved at medvirke til almindelig tandbehandling, kan også modtage tilbuddet (fx patienter med Parkinsons sygdom eller sklerose). Specialtandplejen behandler både børn og voksne.

Specialtandplejen består af to dele: den kommunale specialtandpleje med egen narkoseklinik og narkoseteam på vores klinik i Maribo og den regionale specialtandpleje i Region Sjælland, hvortil vi henviser de patienter, der skal behandles i sygehusregi.

Tilbuddet omfatter al tandlægelig behandling og forebyggelse, der er behov for ud fra en tandlægefaglig vurdering, og som er realistisk at gennemføre.

Henvisning

Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med personen og har kendskab til dennes funktionsnedsættelse kan henvise borgere til specialtandplejen med henblik på visitationsundersøgelse hos vores specialtandplejeteam, der vurderer, om borgeren hører til målgruppen.

Henvisning med alle relevante oplysninger, evt. journaloplysninger, sendes til Tandplejen Lolland, Søndre Boulevard 84 st. th., 4930 Maribo.

Priser

For børn og unge under 18 år er behandlingen i specialtandplejen gratis. For borgere over 18 år er den maksimale egenbetaling i 2018 1935 kr. pr. år. Taksten reguleres en gang årligt.

Henvisning til specialtandpleje (skema)

Omsorgstandpleje tilbydes til borgere, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan udnytte voksentandplejen i privat tandlægepraksis.

Tandplejetilbuddet gives under hensyntagen til den enkeltes behov og ønsker samt helbredstilstand. Du skal visiteres til omsorgstandpleje. Hvis du bor på plejehjem, foregår det via personalet. Hvis du bor i dit eget hjem, henvender du dig til hjemmeplejen eller dit lokalcenter. Formålet med omsorgstandplejen er at sikre en god tyggeevne, undgå smertefulde tilstande og derved bidrage til sundhed og livskvalitet.

Omsorgstandpleje foregår på de kommunale klinikker, hvis det er muligt, og ellers i borgernes egen bolig. Behandlingen varetages af Tandplejen Lollands tandlæger samt tandlæger fra virksomheden Hjemmetandlægen.

Læs mere på hjemmetandlægen.dk

Den maksimale egenbetaling i 2018 for omsorgstandpleje er 520 kr. pr. år. Taksten reguleres en gang årligt.

Ansøgningsskema

Helbredsskema

Fuldmagt til træk i pension

Serviceinformation - pjece