Hvis du skal arbejde i udlandet, kan du være omfattet af de samme regler som i Danmark med hensyn til dagpenge og arbejdsløshedsforsikring.

Sygesikring ved arbejde i udlandet

Hvis du skal arbejde midlertidig i udlandet for en dansk arbejdsgiver, kan du i visse tilfælde stadig være dækket af den danske sygesikring.

Dette kræver en godkendelse fra Udbetaling Danmark.
Din arbejdsgiver og du selv skal udfylde og underskrive et spørgeskema, som du finder nederst på siden.

Spørgeskemaet sendes til Udbetaling Danmark. Hvis Udbetaling Danmark godkender, at du er social sikret i Danmark, kan du mod forevisning af godkendelsen bestille et EU-bevis ved henvendelse i kommunens Borgerservice.
 
Hvis udstationeringen kommer til at vare over ½ år skal du frameldes folkeregisteret. I sådan et tilfælde vil Borgerservicecentret udstede et Særlig Sundhedskort. Det kræver dog, at godkendelsen fra Udbetaling Danmark er gået i orden.
 
Skal du arbejde i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver, kan du ikke umiddelbart blive ved med at være social sikret i Danmark, men skal tilmeldes sygesikring m.m. i arbejdslandet.
 
Beholder du din bopæl i Danmark og er hjemme mindst én gang om ugen, anses du for at være grænsegænger. I disse tilfælde vi du være social sikret i arbejdslandet, men samtidig kan du også være sygesikret i Danmark, dog på arbejdslandets regning. Dette kræver en blanket E106 fra arbejdslandet, som skal afleveres i kommunens borgerservice. Hvis dette er tilfældet, skal du have udstedt EU-bevis i arbejdslandet.