Samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune og Region Sjælland vedr. Kofoedsminde

Kofoedsminde er en specialinstitution for voksne udviklingshæmmede og den eneste af sin art i Danmark. Kofoedsminde har ca. 64 beboere, som har fået en dom, eller som er idømt en foranstaltning i et åbent eller sikret miljø.

Kofoedsminde er beliggende i Lolland Kommune, men drives af Region Sjælland. Derfor er der udarbejdet en samarbejdsaftale, som findes nedenstående.