Skip til hoved indholdet

Kommuneplan

Kommuneplan 2021-2033 blev den 24. marts 2022 endelig vedtaget i Lolland Kommunes Byråd.

Sådan læser du Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplan 2021-2033 er i udgangspunktet en digital plan. En fysisk udgave af kommuneplanen kan ses på kommunens biblioteker og i borgerservice.

Kommuneplan 2021-2033 er delt op i tre hoveddele:

  • Hovedstrukturen - som indeholder byrådets målsætninger og den samlede politik for arealanvendelsen.
  • Retningslinjer og redegørelse tematiseret i 12 overordnede kapitler – som er de bestemmelser kommunen vil arbejde for.
  • Rammer for lokalplanlægningen – som beskriver de nærmere bestemmelser for et konkret område.

Hovedstruktur

Hovedstrukturen beskriver Lolland Kommunes vision, samt de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Hovedstrukturen indeholder også redegørelse for Kommuneplan 2021-2033's forhold til anden planlægning, herunder bl.a. statslig og regional planlægning.

Retningslinjer og redegørelse

Under retningslinjer findes en oversigt over de regler og principper som Lolland Kommune arbejder for og sagsbehandler efter. Det drejer sig bl.a. om temaer i relation til byområder, infrastruktur, forsyning, tekniske anlæg, ferie og fritid, kulturarv, det åbne land, samt natur og miljø. Disse er suppleret med en redegørelsestekst. Det er Planloven, der fastsætter listen over temaer som skal fremgå i kommuneplanens retningslinjer.

Rammer

Kommuneplanens rammedel indeholder rammeområder for lokalplanlægningen. Her fastsættes bestemmelser om et konkret områdes anvendelse, grundstørrelser, bebyggelsesforhold mm.

Kort

Der er til Kommuneplan 2021-2033 udarbejdet digitale kort med udpegninger. På kortene er det muligt at tænde og slukke for de viste udpegninger (lag) ved at klikke på den lille grå boks øverst i højre hjørne. Du kan også zoome ind og ud ved at holde musen over kortet og scrolle på din mus.

Kortene kan tage lidt tid om at vise sig, og ved nogle kort kan udpegningerne bedst ses når der zoomes ind til et mindre område.

Kontakt

Planer og Kort

Teknik- og Miljømyndighed
Fruegade 7, 4970 Rødby
planerogkort@lolland.dk

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links