Telefontid: Alle hverdage kl. 8.30 til 9.30 

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, koordinering og samarbejde med kriminalforsorgen og døgnbehandling jf. SEL § 101 til borgere over 25 år.

Heidi

Visitation til borgere med sindslidelse med cpr.: 1-7
Tlf. 54 67 62 31

Viki

Visitation til borgere med sindslidelse med cpr.: 8-15
Tlf. 54 67 62 65

Line

Visitation til borgere med sindslidelse med cpr: 16-21
Tlf. 54 67 62 07

Rikke

Visitation til borgere med sindslidelse med cpr. 22-27
Tlf. 54 67 62 01

Birgitte

Visitation til borgere med sindslidelse med cpr: 28-31
Tlf. 54 67 66 46

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, til borgere over 25 år.

Jane

Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 1-9
Tlf. 54 67 62 37

Anitha

Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 10-22
Tlf. 54 67 73 02

Elizabeth

Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 23-31
Tlf. 54 67 52 60

Der sker opfølgning på borgere, der opholder sig på Krisecenter, Forsorgshjem, udarbejdelse af § 141 handleplaner

Viki

Visitation til Borgere på Forsorgshjem cpr. 1-15
Tlf. 54 67 62 65

Rikke

Visitation til borgere på Forsorgshjem cpr. 16-31
Tlf. 54 67 62 01

Vibeke

Visitation til Borgere på Krisecenter cpr. 1-31
Tlf. 54 67 62 29

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.

Heidi

Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 1-15
Tlf. 54 67 62 31

Line

Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 16-31
Tlf. 54 67 62 07

Birgitte

Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96
Tlf. 54 67 66 46

Louise

Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96
Tlf. 54 67 62 34

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse og Særlig tilrettelagt uddannelse.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, koordinering og samarbejde med kriminalforsorgen og døgnbehandling til borgere mellem 18 og 25 år.

Bitten

Visitation til unge med cpr: 1-7
Tlf. 54 67 62 83

Susan

Visitation til unge med cpr: 8-14
Tlf. 54 67 62 22

Sidnana

Visitation til unge med cpr: 15-22
Tlf. 54 67 62 32

Vibeke

Visitation til unge med cpr. 23-25
Tlf. 54 67 62 29

Tine Skytt

Visitation til unge med cpr: 26-31
Tlf. 54 67 62 19

Lone

Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 1-12
Tlf. 54 67 62 44

Vibeke

Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 med cpr. 13-19
Tlf. 54 67 62 29

Pernille

Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 20-31
Tlf. 54 67 62 45

Jobcentret er indgangen til Lolland kommune i forbindelse med løsladelse, koordinering ad handleplaner mv. og kontakter nedenstående visitator ved behov

Tine

Ved behov for løsladelsesmøder el. koordinering af handleplaner fra 18-30 år
Tlf. 54 67 62 19

Line

Ved behov for løsladelsesmøder el. koordinering af handleplaner over 30 år
Tlf. 54 67 62 07

Anita

Egenbetaling ved ophold i botilbud/døgnophold, krisecentre og forsorgshjem til borgere med cpr: 1-31
Tlf. 54 67 66 53

Bitten

Ansøgning om døgnbehandling ved misbrug til borgere mellem 18 og 24 år med cpr: 1-31
Tlf. 54 67 62 83

ROK er et rehabiliterende tilbud om overblik og koordinering til socialt udfordrede borgere med fx psykisk lidelse, misbrug eller fysisk sygdom.

Liselotte

Sager fordeles internt
Tlf. 54 67 52 58

Pia

Sager fordeles internt
Tlf. 54 67 62 23