Telefontid: Alle hverdage kl. 8.30 til 9.30 

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, koordinering og samarbejde med kriminalforsorgen og døgnbehandling jf. SEL § 101 til borgere over 25 år.

Heidi

Visitation til borgere med sindslidelse med cpr.: 1-7
Tlf. 54 67 62 31

Viki

Visitation til borgere med sindslidelse med cpr.: 8-15
Tlf. 54 67 62 65

Line

Visitation til borgere med sindslidelse med cpr: 16-21
Tlf. 54 67 62 07

Rikke

Visitation til borgere med sindslidelse med cpr. 22-27
Tlf. 54 67 62 01

Birgitte

Visitation til borgere med sindslidelse med cpr: 28-31
Tlf. 54 67 66 46

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, til borgere over 25 år.

Jane

Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 1-9
Tlf. 54 67 62 37

Vibeke

Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 10-22
Tlf. 54 67 62 29

Elizabeth

Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 23-31
Tlf. 54 67 52 60

Der sker opfølgning på borgere, der opholder sig på Krisecenter, Forsorgshjem, udarbejdelse af § 141 handleplaner

Viki

Visitation til Borgere på Forsorgshjem cpr. 1-15
Tlf. 54 67 62 65

Rikke

Visitation til borgere på Forsorgshjem cpr. 16-31
Tlf. 54 67 62 01

 

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.

Heidi

Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 1-15
Tlf. 54 67 62 31

Line

Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 16-31
Tlf. 54 67 62 07

Birgitte

Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96
Tlf. 54 67 66 46

Louise

Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96
Tlf. 54 67 62 34

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse og Særlig tilrettelagt uddannelse.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, koordinering og samarbejde med kriminalforsorgen og døgnbehandling til borgere mellem 18 og 25 år.

Bitten

Visitation til unge med cpr: 1-7
Tlf. 54 67 62 83

Susan

Visitation til unge med cpr: 8-15
Tlf. 54 67 62 22

Tine Skytt

Visitation til unge med cpr: 25-31
Tlf. 54 67 62 19

Lone

Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 1-12
Tlf. 54 67 62 44

Vibeke

Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 med cpr. 13-19
Tlf. 54 67 62 29

Pernille

Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 20-31
Tlf. 54 67 62 45

Jobcentret er indgangen til Lolland kommune i forbindelse med løsladelse, koordinering ad handleplaner mv. og kontakter nedenstående visitator ved behov

Tine

Ved behov for løsladelsesmøder el. koordinering af handleplaner fra 18-30 år
Tlf. 54 67 62 19

Line

Ved behov for løsladelsesmøder el. koordinering af handleplaner over 30 år
Tlf. 54 67 62 07

Anita

Egenbetaling ved ophold i botilbud/døgnophold, krisecentre og forsorgshjem til borgere med cpr: 1-31
Tlf. 54 67 66 53

Bitten

Ansøgning om døgnbehandling ved misbrug til borgere mellem 18 og 24 år med cpr: 1-31
Tlf. 54 67 62 83

ROK er et rehabiliterende tilbud om overblik og koordinering til socialt udfordrede borgere med fx psykisk lidelse, misbrug eller fysisk sygdom.

Liselotte

Sager Cpr. 1-15
Tlf. 54 67 52 58

Pia

Sager Cpr. 16-31
Tlf. 54 67 62 23

Tværgående Team

Susan

Mellemkommunal refusion til borgere i Team Unge fra 18-25 år samt borgere fra 18-30 år, der er aktivitets/uddannelsesparate med cpr.: 1-15
Tlf. 54 67 62 22

 

Mellemkommunal refusion til borgere i Team Unge fra 18-25 år samt borgere fra 18-30 år, der er aktivitets/uddannelsesparate med cpr.: 16-31
Tlf. 54 

Jane

Mellemkommunal refusion til borgere med psykiske lidelser, samt borgere med fysiske og psykiske udviklingshandicap mv. fra 25 år, der modtager førtidspension samt borgere fra 30 år med cpr.: 1-15
Tlf. 54 67 62 37

Elizabeth

Mellemkommunal refusion til borgere med psykiske lidelser, samt borgere med fysiske og psykiske udviklingshandicap mv. fra 25 år, der modtager førtidspension samt borgere fra 30 år med cpr.: 16-31
Tlf. 54 67 52 60

Viki 

Mellemkommunal refusion til alle borgere fra 18 år på krisecenter jf. § 109 og forsorgshjem jf. § 110 med cpr: 1-15
Tlf. 54 67 62 65

Rikke

Mellemkommunal refusion til alle borgere fra 18 år på krisecenter jf. § 109 og forsorgshjem jf. § 110 med cpr: 16-31
Tlf. 54 67 62 18