Lolland Kommune skal godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør af ydelser på § 83 området i Serviceloven, der opfylder de krav, som kommunen har fastsat.

Uanset om borgeren får hjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, er der mulighed for selv at vælge, hvem af de af kommunens godkendte leverandører, der skal levere hjælpen.

Følgende leverandører er godkendt til at levere personlig pleje og/eller praktisk hjælp:

Kommunal leverandør 

  • Ældre & Sundhed

Godkendte private leverandører

  • Lev Vel Sjælland APS
    Tlf.: 70 25 25 17
    Hjemmeside: lev-vel.dk

Ønsker du at modtage personlig og praktisk hjælp fra en privat leverandør skal du henvende dig til Visitationen.

Leverandører af madservice

Følgende leverandører er godkendt til at levere madservice:

Kommunal leverandør

Fælleskøkkenet
Hjemmeside: www.faelleskoekkenet.dk
Telefon 72 41 16 00

Godkendt privat leverandør

Det Danske Madhus/ KRAM
Hjemmeside: www.detdanskemadhus.dk
Telefon 70 70 26 46

Beboere i plejeboliger og lignende er, i henhold til Servicelovens § 92, ikke omfattet af muligheden af frit leverandørvalg.  
Yderligere information fås ved henvendelse til Visitationen - Social & Arbejdsmarked.