I visse tilfælde skal du have en tilladelse fra kommunen til at opsætte dit solcelleanlæg. Det afhænger af, hvordan anlægget monteres på taget.

Ansøg på bygogmiljø.dk

Du skal være opmærksom på:

  • krav i eventuelle deklarationer eller byplanvedtægter
  • krav i tilfælde af at din ejendom er bevaringsværdig eller fredet
  • indberetning af anlæg til BBR-myndighed

Et solcelleanlæg bør placeres med samme hældning som taget eller som en integreret del af tagbelægningen. Sørg samtidig for en harmonisk placering på taget, så der tages hensyn til kviste, tagvinduer, skorstene mv. og husets generelle fremtræden.

Du bør desuden undersøge, om dit tag er bygget til at kunne modstå den ekstra vægt af et solcelleanlæg.

Hvis anlægget skal opsættes i landzone kan det være nødvendigt at søge både landzone- og byggetilladelse.

Krav til ansøgningsmateriale

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

Tegninger der viser:

  • Placering af solcelleanlægget
  • Afstand til skel
  • Totalhøjde over terræn
  • Størrelse af anlægget (m²)

Hent ansøgningsskema til landzonetilladelsen på borger.dk

Er du i tvivl så kontakt os.