Lolland Kommune vil arbejde for at få størst mulig effekt af den kommende faste forbindelse til Tyskland.

Erhvervslivet og beskæftigelsen på Lolland er inde i en gunstig udvikling, og Femern Bælt forbindelsen er en enestående mulighed for at fremme udviklingsprocessen yderligere. Den faste forbindelse til Tyskland giver mulighed for at løfte området og skabe et nyt og bæredygtigt Lolland, der er endnu mere attraktivt for virksomheder, borgere og turister. 

I marts 2019 blev det besluttet at starte anlægsarbejdet på dansk side og igangsætte den første del af anlægsarbejderne til en værdi af 5,8 mia. kr. Arbejderne omfatter opførelse af tunnelelementfabrik, arbejdshavn og beboelses- og administrationsfaciliteter mv. Beslutningen markerer et afgørende skridt for Femernprojektet og en anlægsperiode, der i høj grad kommer til at præge Lollands udvikling de næste 10 år.

Sigtet for Femern Strategien er fortsat at realisere de langsigtede mål om at gribe de udviklings- og vækstmuligheder, der er for Lolland Kommune ved en ny Femern Bælt geografi.

Lolland Kommune er aktuelt i gang med at gennemarbejde sin Femern Strategi i lyset af den tyske myndighedsgodkendelse og beslutningen om dansk anlægsstart samt de udviklingstiltag, der er gennemført siden vedtagelsen af den første Femern Strategi i 2015. De langsigtede målsætninger og primære indsatsområder fastholdes i den nye strategi. Den nye Femern Strategi forventes politisk behandlet i maj 2019.

Langsigtet udvikling prioriteres

Lolland Kommune vedtog i 2015 en Femern Strategi. Strategien vægter den langsigtede udvikling og vækst, frem for korte udviklingsinitiativer, både igennem varige arbejdspladser, turisme og destinationsudvikling, og igennem en forbedret infrastruktur. Samtidig er det Lolland Kommunes ambition at skabe én samlet grænseregion til gavn for virksomheder og borgere. Nøgleordene i strategien er erhverv, turisme, arbejdsmarked og uddannelse. Nøgleordene går hånd i hånd med kommunens mål om gode rammebetingelser og en forbedret infrastruktur, der kommer lokale virksomheder og borgere til gode.

Erhverv skaber bosætning

Lolland får en meget mere attraktiv placering, når tunnelen står færdig. Mange virksomheder vil få gavn af Lollands centrale beliggenhed i forhold til det øvrige Danmark og Europa, og det er oplagt, at de nye erhvervsmuligheder kan øge bosætningen i området.

Strategien er dynamisk

Strategien er et dynamisk dokument, som løbende bliver tilpasset de situationer og beslutninger, som påvirker indholdet i strategien.