Her kan du finde information omkring håndteringen af spildevand i områder uden adgang til offentlig kloakering. Samt renseløsninger og rensekrav på din ejendom.

Ejendomme der ikke er tilsluttet offentlig kloak, men som opsamler spildevandet på egen grund ligger i områder, der går under fællesbetegnelsen "Det åbne land" eller områder med spredt bebyggelse.

Ejendomme i det åbne land leder ofte dårligt renset spildevand ud til vandløb, søer, markdræn eller havet. Derfor skal hovedparten af disse ejendomme, ifølge Spildevandsplan 2017-2027, enten tilsluttes offentlig kloak eller forbedre deres rensning af spildevandet på egen grund.

Dette vil hjælpe med til beskytte vores miljø og grundvand i fremtiden.

I forbindelse med de fleste af de undernævnte typer renseanlæg skal der være etableret en bundfældningstank (også kaldet septiktank eller trixtank).

Tanken skal være godkendt efter den gældende lovgivning. Du kan læse mere om bundfældningstanke i dette faktaark, eller se listen over godkendte bundfældningstanke.

Der skal altid søges om tilladelse til etablering af en bundfældningstank. Du kan ansøge Lolland Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen via dette ansøgningsskema.

Ønsker du at forbedre rensningen af spildevand på din ejendom, eller er du blevet påbudt det af Kommunen, kan du blandt andet vælge mellem disse typer af private renseanlæg. Fremgår din ønskede renseløsning ikke af tabellen, hører vi gerne fra dig.

Husk, at der skal ansøges hos Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed om tilladelse til etablering af privat renseanlæg via dette ansøgningsskema.

FaktaarkMinirenseanlæg
Opfylder følgende rensekrav: O, SO, OP og SOP
Se mere her: Film om minirenseanlæg

FaktaarkNedsivningsanlæg
Opfylder følgende rensekrav: O, SO, OP og SOP
Se mere her: Film om nedsivningsanlæg

FaktaarkPileanlæg
Opfylder følgende rensekrav: O, SO, OP og SOP
Se mere her: Film om pileanlæg

FaktaarkBeplantet filteranlæg
Opfylder følgende rensekrav: O og SO
Se mere her: Film om beplantet filteranlæg

FaktaarkSandfilteranlæg
Opfylder følgende rensekrav: O og SO
Se mere her: Film om sandfilteranlæg

Faktaark: Samletank (lukket system)
Opfylder følgende rensekrav: O, SO, OP og SOP

 

Det betyder rensekravene:

  • O: Organisk stof
  • OP: Organisk stof og fosfor
  • SO: Ammoniak og Organisk stof
  • SOP: Ammoniak, organisk stof og fosfor