For at kunne benytte ordningen er der nogle betingelser, som skal være opfyldt:

  • Du skal være pensionist
  • Du kan ikke anvende offentlige transportmidler af helbredsmæssige årsager
  • Du skal være medlem af sygesikringsgruppe 1
  • Der kan ikke bevilges kørsel hvis du kan afhentes ved kantstenen og ikke har brug for hjælpemidler
  • Der kan ikke bevilges kørsel, hvis du selv har bil, som kan benyttes.

Det er således vigtigt, at være opmærksom på, at der kun kan bevilges kørsel, hvis man af helbredsmæssige årsager ikke selv kan transportere sig og/eller anvende offentlige befordringsmidler.

Der kan alene ydes befordring til og fra alment praktiserende læge samt til og fra nærmeste speciallæge med henvisning. Der er ikke mulighed for at få befordring til behandling hos f.eks. fysioterapeut, tandlæge, kiropraktor, fodterapi og optiker.

Sådan bestiller du kørsel

Du bestiller kørsel ved at ringe til Lolland Kommune på telefon 54 67 67 67.

Kørsel skal bestilles senest dagen før og gerne tidligere. Vær opmærksom på, at afhentning på bopælen kan ske op til 1½ time, før man skal være ved lægen. Desuden må der påregnes op til 1 times ventetid ved returkørsel.

Kørsel til vagtlæge

Kørsel til vagtlæge bestilles:

  • Kl.15.00-18.00 hos Movia Flextrafik på telefon 70 26 27 27
  • Kl.18.00-08.00 og i weekenden hos den lokale taxavognmand

Du skal selv betale for turen, men hvis du afleverer et stempel fra vagtlægen og kvitteringen fra taxaen, kan du få refunderet dine udgifter i Borgerservice efterfølgende.

Befordringsvejledning til genoptræning

Hvis du er udskrevet fra sygehus og har fået en genoptræningsplan fra sygehuset, og skal gå til genoptræning i Lolland Kommune, kan du i vejledningen nedenfor læse om dine  muligheder for befordring til Maribo eller Nakskov Sundhedscenter.

Vejledningen gælder kun ved genoptræning efter Sundhedslovens §140