Ønsker du fx opdele din grund, samle grundstykker (matrikler) eller sælge en del af din grund fra, skal du henvende dig til en landinspektør.

På baggrund af din ansøgning udarbejder landinspektøren et udstykningsforslag, som sendes til kommunen.

Der er en række forhold, som kan have indflydelse på en eventuel udstykning som fx lokalplaner og tinglyste servitutter eller deklarationer på ejendommen. Du kan se, om din ejendom er omfattet af en lokalplan på kommunens internetløsning KortInfo. På tinglysning.dk kan du finde oplysninger om, hvad der er tinglyst på din ejendom.

Findes der ingen særlige regler for ejendommen, gælder byggelovens almindelige regler for udstykninger. I bygningsreglementet stilles der krav om, at dit grundareal efter en eventuel udstykning skal opfylde følgende minimumskrav:

  1. 700 m² ved fritliggende enfamiliehuse.
  2. 1200 m² ved sommerhuse i sommerhusområder