Skip til hoved indholdet

Udbud af Møllecentret

Centralt beliggende projektejendom i Nakskov udbydes til hotel.

Den grønne erhvervsudvikling og turismen er i kraftig vækst på Lolland. Samtidigt er der stor efterspørgsel på moderne attraktive boliger i de to hovedbyer Maribo og Nakskov. 

Som en del af Lolland Kommunes udviklingsstrategi er det derfor besluttet at udbyde det tidligere plejecenter ”Møllecentret” i Nakskov til hotel.

Ejendommen ligger på Mølle Allé 5 i Nakskov tæt på bymidten og knapt 3 km fra Hestehoved Strand ved Nakskov fjord med lystbådehavn, vandsportscenter og restauranter.

Det samlede bygningsareal er på knapt 7.000 m2 og består af 53 selvstændige boligenheder med toilet, bad og køkken, 8 værelser med eget toilet/bad, kontorer, træningsfaciliteter og kantine/spisesal med direkte adgang til stor sydøst vendt terrasse, samt nyere industrikøkken med tilhørende lager-, køle- og frostrum.

Til ejendommen hører også velplejet park med sø og stisystem på ca. 7.500 m2.

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet er offentliggjort pr. den 3. juni 2024.

Tilbudsgiver har mulighed for at stille spørgsmål till udbudsmaterialet, såfremt der er forhold eller krav, der efter Tilbudsgivers opfattelse synes uklare, urimelige, vanskelige at opfylde eller beskrevet på ufuldstændig vis.

Eventuelle spørgsmål skal stilles seneste den 7. august 2024 kl. 23:55. Lolland Kommune forbeholder sig ret til at foretage mindre væsentlige korrektioner til udbudsmaterialet, såfremt Lolland Kommune bliver opmærksom på fejl eller udeladelser. Eventuelle rettelser til udbudsmaterialet vil blive offentliggjort ved rettelsesblade indlagt på udbudsportalen.

Ejendommen

Der er p.t. ikke anlagt parkeringspladser på ejendommen, men der vil kunne indrettes parkering i ejendommens sydlige skel mod Gasvej, som illustreret på dette kort: Nyt areal med ekstra parkering ved Møllecentret (PDF)

Gældende BBR-meddelelse og Plantegninger for ejendommen kan downloades her på siden.

Brandteknisk gennemgang af ejendommen

Interesserede købere skal være opmærksom på, at den brandtekniske rapport indeholder oplysninger og vurderinger relateret til den tidligere anvendelse som Plejecenter. Lolland Kommune tager derfor forbehold for benyttelse af rapportens indhold til projektering af nye boliger og/eller hotel i ejendommen.

Rapporten er udarbejdet den 18. februar 2020 af AJ CONSULT - Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Se den brandtekniske gennemgang af ejendommen Møllecentret (PDF)

Varmeforbrug og forbrugsmålere

Der er ikke selvstændige målere til el, varme og vand i de 53 lejligheder.

For vand er der én hovedmåler tilknyttet de 53 lejligheder, så afregning er hidtil sket ved beregning af et gennemsnitligt vandforbrug for hver lejlighed.

For el er der én hovedmåler tilknyttet de 53 lejligheder, så afregning er hidtil sket ved beregning af et gennemsnitligt elforbrug for hver lejlighed.

For varme er der én måler for hele ejendommen, inkl. lejlighederne, kontorer og fællesarealer. Den samlede varmeudgift for ejendommen har i perioden 2015 – 2023 varieret mellem 535.000 kr. og 585.000 kr.

BBR og plantegninger over Møllecentret

Kontakt i Lolland Kommune

Nina Munk Andersen, Jurist

Telefon: 21 70 63 94 | Mail: nimoa@lolland.dk

Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links