Borgerportalen giver dig og dine pårørende mulighed for at læse om, hvad sundhedsmedarbejdere og visitatorer i Lolland Kommune skriver i din omsorgsjournal:

  • Navn, adresse, telefonnummer, på dig som borger og dine pårørende
  • Notater og handleplaner
  • Medicin og planlagte besøg
  • Døgnrytme og funktionsvurderinger

Sådan logger du på Borgerportalen

Har du tidligere haft adgang til Sundhedsportalen som borger, vil du også automatisk have adgang til Borgerportalen, da alle borgere kan logge på med Nem-ID uden at anmode først.

Når du vil læse om dig selv, logger du på Borgerportalen med din egen NemID. Klikker du på dit navn i øverste højre hjørne, kan du se dine kontaktoplysninger, og hvem der har fået fuldmagt til at logge ind på dine vegne. Fuldmagter til 3. part udstedes kun med dit samtykke.

For pårørende

Ønsker du som pårørende at læse med i en omsorgsjournal, skal du først indhente samtykke hos borgeren. Det gør du ved at logge på Borgerportalen med din egen NemID.
Når du er kommet ind på din egen side, skal du klikke på dit eget navn i øverste højre hjørne, herefter klikkes på boksen Fuldmagter i menuen til venstre. Klik på boksen: Ansøg om fuldmagt. Herefter udfylder du de relevante felter.

Center for Støtte og Vejledning modtager automatisk din elektroniske anmodning og sender en fuldmagt til den borger, henvendelsen drejer sig om. Borgeren giver sit samtykke ved at underskrive fuldmagten og returnere den til Center for Støtte og Vejledning. Når den er modtaget, får du adgang til at læse med i omsorgsjournalen.

Vær opmærksom på, at du som pårørende skal søge om adgang til Borgerportalen på ny, selv om du tidligere har haft adgang til Sundhedsportalen.