Forældrene bestemmer i forbindelse med en afstemning hvert andet år, om deres daginstitution skal benytte kommunens tilbud om et sundt frokostmåltid.

Den aktuelle ordning i Lolland Kommune (2019 - 2020)

I juni 2018 blev der afholdt en afstemning, hvor forældrene skulle tage stilling til, om deres daginstitution skal benytte kommunens tilbud om Et sundt frokostmåltid i 2019 og 2020. På de fleste institutioner resulterede afstemningen i et nej til kommunens tilbud, men på fire daginstitutioner var der tilslutning til tilbuddet. I Dannelunde børnehave, Idrætsbørnehaven Gaia i Nakskov, Vandloppen i Rødby og Møllebakken i Østofte er der derfor indført et sundt frokostmåltid fra 1. januar 2019. 

Lolland Kommunes Intern Service, som er en del af sektoren Service og Bygninger, står for levering af det sunde frokostmåltid og leverer også den fornødne medarbejderressource i institutionerne omkring anretning af og afrydning fra måltidet. Maden produceres i Intern Service´s produktionskøkkener og bliver leveret til institutionerne dagligt, hvorefter maden anrettes i institutionens anretterkøkken.

Beslutninger i Lolland Kommune

Der er i lovgivningen en række områder, hvor kommunen skal tage stilling til serviceniveauet. Her ser du de væsentligste beslutninger i Lolland Kommune:

  • Lolland Kommune har besluttet, at institutioner der benytter skov eller natur som grundlag ikke skal være omfattet af frokostordningen.
  • Lolland Kommune har besluttet, at forældrenes stillingtagen til fravalg af frokostmåltidet ikke differentieres på aldersgrupper.
  • Lolland Kommune har besluttet, at frokostmåltidet ikke indgår som en del af dagtilbudsydelsen.

Retningslinjer

Der er vedtaget følgende retningslinjer:

Retningslinjer for forældrenes fravalg af Et sundt frokostmåltid 
Retningslinjer for forældrearrangerede frokostordninger 

Regelgrundlaget

Pr. 1. januar 2011 trådte reglerne om Et sundt frokostmåltid i dagtilbudsloven i kraft.

Læs om reglerne i dagtilbudslovens kapitel 2, §§ 16a, 16b og 17.