Hvornår kræver det byggetilladelse at udnytte en tagetage?

Beskrivelse af regler for ejendomme opført før 1976:

  • Hvis der ikke er registreret udnyttelig tagetage på ejendommen kræver det byggesagsbehandling at udnytte tagetagen
  • Hvis der er registreret udnyttelig tagetage på ejendommen, skal det undersøges om forholdet har været behandlet i en byggesag efter 1976.
  • Hvis forholdet har været behandlet efter 1976, vil tagetagen kunne udnyttes uden byggesagsbehandling – men ejer har selv ansvar for at overholde kravene i bygningsreglementet.
  • Hvis forholdet ikke har været behandlet i en byggesag efter 1976, kræver det byggesagsbehandling at udnytte tagetagen.

Beskrivelse af regler for ejendomme opført efter 1976:

  • Hvis tagetagen ikke er registreret som udnyttelig, kræver det byggesagsbehandling af udnytte tagetagen.
  • Hvis der er registreret udnyttelig tagetage på ejendommen, kræver det ikke byggesagsbehandling at udnytte tagetagen. Men ejer har selv ansvar for at overholde gældende krav i bygningsreglementet.

Beboelsesrum og køkken skal have en lofthøjde, der sikrer, at der er dagslys i rummet, og at der er et volumen i rummet, der sikrer et naturligt luftskifte. Lofthøjden skal fastsættes i forhold til boligens rumdybder, rumstørrelser og vinduers placering jf. §205