En privat fællesvej er en vej, der tjener som adgangsvej for mere end én ejendom, og som ikke er optaget som offentlig vej. Lolland kommune er forvaltningsmyndighed for private fællesveje.

Er der ikke enighed blandt brugerne af vejen eller der ønskes ændringer i forholdene på vejen, er der flere forhold som kan gøre sig gældende

I bymæssig bebyggelse, herunder sommerhus områder, påhviler det de ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej, at holde vejen i god og forsvarlig stand, herunder f.eks. også vejens rendestensbrønde.

På landet påhviler vedligeholdelsen kun de ejere, som har ret til at bruge vejen.

Hvis der skal udføres større vedligeholdelse, eller vejen ikke er i god stand, og grundejerne ikke kan blive enige om gennemførelsen, kan der i henhold til lov om private fællesveje afholdes vejsyn ved kommunens foranledning.

Efter gennemført vejsyn, bliver der truffet en afgørelse om istandsættelse og fremtidigt vedligehold, som pålægger de vejberettigede (brugere) en bestemt del af istandsættelsen og den fremtidige vedligeholdelse.

Se afgørelser

Hvis du har spørgsmål så kontakte Park og Vej og meget gerne på mail.

Narvikvej 11
4900 Nakskov
Tlf.: 54 67 72 00
E-mail: parkogvej@lolland.dk