Handicapkørsel er til dig, som er svært bevægelseshæmmet. Du kan modtage hjælp til kørsel hvis du er afhængig af et ganghjælpemiddel som en rollator, en gangbuk eller en kørestol. Du kan pr. 1. juli 2018 søge Handicapkørsel hvis du er blind eller stærkt svagtseende.

Der ydes befordring til kørsel til gøremål eller fritidsaktiviteter. Med handicapkørsel har du mulighed for kørsel hele døgnet og du vil blive fulgt fra dør til dør.

Hvis du ønsker at søge om handicapkørsel, kan du kontakte Center for Støtte og Vejledning - se kontaktboks

Eller du kan søge på borger.dk

Kontakt

Der kan ringes direkte mandag-fredag mellem kl. 8 og 9

Havehjælp, post til døren, Omsorgstandpleje, Handicapkørsel, tlf. 54 67 66 53