Lolland Kommune giver tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand, vanding og industriformål, samt fører tilsyn med vandboringer, vandværker og kvaliteten af drikkevand. I den forbindelse udarbejdes der bl.a. indsatsplaner og en vandforsyningsplan.

Sløjfning af brønde og boringer

Læs hvad du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at sløjfe en brønd eller boring

Sløjfningen skal anmeldes til Lolland Kommune mindst 2 uger inden sløjfningen ved indsendelse af et sløjfningsskema. Skemaet finder du hos GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse), hvor du også kan læse mere om deres boringsregister.

Ved sløjfning af en brønd eller en boring skal ovenstående skema sendes både til GEUS og til Lolland Kommune på jordogvand@lolland.dk

Når en brønd eller boring bliver overflødig, for eksempel ved en ejendoms tilslutning til vandforsyning fra et vandværk, skal brønden eller boringen sløjfes efter gældende regler.

Som grundejer er du selv ansvarlig for, at sløjfningen udføres korrekt. Formålet er at sikre, at ”hullet” bliver lige så godt beskyttet som omgivelserne mod nedsivning af overfladevand eller anden forurening. Du skal selv betale for sløjfningen.

Sløjfningen skal foretages af et godkendt firma med A-bevis. På GEUS' hjemmeside findes en liste over godkendte firmaer.

Den, der sløjfer en brønd/boring, skal inden 3 måneder efter sløjfningen indberette dette til GEUS.