Skip til hoved indholdet

Flytning til ældre- eller plejebolig

Praktiske oplysninger i forbindelse med flytning til ældre- eller plejebolig.

Er du opmærksom på disse ting?

Opsigelse af tidligere bolig foretages af borger eller pårørende, til det boligselskab, der har udlejet boligen. Du skal være opmærksom på, at der altid er 3 måneders opsigelse.

Ny lejekontrakt fremsendes af boligselskabet til underskrift/indbetaling af indskud. Bilag vedrørende aftale om tidspunkt for indflytningssyn / udlevering af nøgler er vedlagt.

Hvis du bevilges en ældre- eller en plejebolig, kan du på www.borger.dk eller ved henvendelse til Borgerservice, ansøge om lån til indskud.

Lån til indskud ydes blandt andet efter en vurdering af din/jeres økonomi, herunder formueforhold. 

Bevilges et indskudslån, udfærdiges et låne-dokument som låner underskriver. Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet de første fem år af låneperioden.

Opfylder du/I ikke betingelserne vedr. lån til indskud, kan du i stedet søge om et personligt tillæg på www.borger.dk under ”personligt tillæg til pensionister”.

Du kan også henvende dig til Borgerservice i kommunen.

Ansøgning om boligstøtte kan ansøges på www.borger.dk eller ved henvendelse til Udbetaling Danmark, Afdelingen for boligstøtte.

Udbetaling Danmark skal bruge bilag med oplysninger om boligen for at behandle ansøgningen. Disse oplysninger vil fra nogle boligselskaber være vedlagt lejekontrakten. Hvis ikke der er vedlagt et bilag, så har boligselskabet indberettet de nødvendige oplysninger elektronisk, så de er tilgængelige for Udbetaling Danmark.

Varmetillæg ansøges på www.borger.dk eller ved henvendelse til Udbetaling Danmark, Afdelingen for pension.

Vejledning til ansøgning om varmetillæg findes på www.borger.dk under pension.

Adresseændring foretages med dit MitID på www.borger.dk under ”anmeld flytning” eller ved henvendelse til Borgerservice i kommunen.

Vil du vide mere?

Kontakt

Visitation - Ældre & Sundhed

Søndre Boulevard 84
4930 Maribo
aeldresektorenofficiel@lolland.dk

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Telefontid

Når du ringer

Visitationen for hjemmepleje:  54 67 62 20 tast 1

Visitationen for hjælpemidler: 54 67 62 20 tast 2


Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links