Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Fra kommunalbestyrelsen

 • Leif Utermöhl
 • Jørgen Rassi Rasmussen

Folkeoplysende voksenundervisning

 • Flemming V. W. Petersen (LOF Lolland Vest)
 • Svend Aage Hansen (AOF Lolland)

Folkeoplysende foreningsarbejde

 • Marianne Møss (Tirsted IK 85)
 • Henning Johansen (Nakskov GF)
 • Finn Andersen (FC Nakskov)
 • Jimmy Bjørn (Søllested Gymnastikforening)
 • Jytte Smith-Sivertsen (De Grønne Pigespejdere Nakskov)

Handicapforeninger

 • Johnny Pedersen (HIF for Rødby og omegn)

Selvorganiserede/uorganiserede

 • Jan Andersson (”Ventilen” – Rødby)

Tilforordnede

 • Sportsråd Lolland:
 • Finn Larsen (Maribo Kajakklub)

Kulturelle foreninger

 • Preben Jelsbak (Søllested Bio og Kulturhus)

Ungdomsskolen

 • Haris Clamocak

Folkeoplysningsudvalgets møder i 2018

Onsdag den 18. april
Onsdag den 16. maj
Onsdag den 20. juni
Onsdag den 15. august
Onsdag den 19. september
Onsdag den 17. oktober
Onsdag den 21. november
Onsdag den 12. december