Private virksomheder, der ansætter udlændinge i IGU-forløb, kan få udbetalt en bonus fra Staten på 40.000 kr.

Der udbetales 20.000 kr. i bonus til virksomheden, når udlændingen har været ansat i 6 måneder, og yderligere 20.000 kr. efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført

Virksomhedspraktikken er fuldtid dog mindst 32 timer pr. uge, heraf udgør undervisningsforløb 20 uger fordelt over den 2-årige periode.

For at kunne modtage bonus skal virksomheden have indsendt en IGU-aftale samt en uddannelsesplan til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Virksomheden skal ved ansøgningen vedlægge bevis for, at forløbet er fuldført.

En udlænding kan kun gennemføre ét integrationsgrunduddannelsesforløb.

Virksomheden ansøger om bonus ved digitalt at indgive ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I ansøgningen skal virksomheden oplyse:

  • Virksomhedens CVR-nummer,
  • Udlændingens CPR-nummer,
  • Ansættelsesperiode i virksomheden.

Fra den 2. januar 2017 skal virksomheden oprette aftale om integrationsgrunduddannelse og uddannelsesplan i administrationssystemet VITAS: