Femern Bælt forbindelsen knytter Sjælland og Lolland-Falster tættere til Europa. Når byggeriet står færdigt, tager det ca. 10 minutter at komme fra Lolland til Tyskland eller omvendt. Den øgede tilgængelighed åbner op for nye muligheder for turisme og øget vækst. Lolland Kommune vil skabe de bedst mulige rammebetingelser for turismeerhvervet på Lolland, og tiltrække virksomheder, der vil satse på - og drive turismevirksomhed på Lolland.

Destinationsudvikling med turisme og erhverv

I Lolland Kommune er der vedtaget et bymønster, hvor Rødbyhavn og Bandholm er udpeget som turismecentre, og hvor betingelserne for udvikling af turismeerhvervet skal styrkes. Lolland Kommune har fået udarbejdet en potentialeplan for Lolland Sydkyst.

Lolland-Falster har i flere år oplevet en markant udvikling i overnatningstallene og i turisterhvervet generelt. I november 2018 er Visit Lolland-Falster etableret som et samlet destinationsselskab under Business LF. Selskabet er udtryk for store ambitioner om at udvikle turismen yderligere - herunder at udnytte de muligheder som Femern-projektet giver under og efter byggeriet.

Danmarks største strandpark

Når Femern byggeriet står færdigt, skal det overskydende materiale fra udgravningen af tunnelrenden danne grundlag for at anlægge den nye strandpark. Strandparken bliver Danmarks største, og udover det store strand – og naturområde, vil stranden også få en lagunestrand, hvor der bl.a. er mulighed for kajakroning.

Den vestlige del af stranden får anlagt et strandparkområde med tre forskellige strande med soppestrand, lagune og et større strandområde. Den vestlige del, er primært til strand, parkering og stisystemer, mens den østlige del af strandparken bliver et grønt område med vådområder og en ca. 7 meter høj klint.  Hele strandparken bliver 7 km lang og 500 meter bred. Området får også et stort naturområde med dyr og planter og rekreative områder til fritidsaktiviteter.

Lagunestranden vil adskille sig fra de naturlige strande og give mulighed for et væld af nye vandaktiviteter.