Faldefærdigt byggeri

Du kan kontakte kommunen, når du vil klage over faldefærdigt byggeri. Kommunen vil se på din klage og træffe en afgørelse, hvis der er lovgrundlag for dette.

Sundhedsskadelige boliger (fugt og skimmelsvamp)

Du kan henvende dig til kommunen, når du bor i en lejebolig, og du er plaget af fugt og måske skimmelsvamp. Det er muligt, at kommunen kan hjælpe dig, hvis vi finder det sundhedsskadeligt at bo i boligen.

Læs mere om kommunens procedure ved anmeldelser om dårlige boligforhold

Hvis du bor i en dårlig bolig, er udlejer ofte ikke klar over problemet. Kontakt derfor udlejer og se, om I kan finde en løsning på problemet, før du kontakter kommunen.
Du kan måske også selv gøre noget. Hvis der er fugt og/eller skimmelsvamp i din bolig, er det en god ide at læse disse brochurer:

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig – Information til dig, der bor i en almen bolig
Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig – Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri

Ønsker du at klage over lugt-, røg- eller støjgener, skal du gå til siden Lugt- og støjproblemer.

Prøv først selv

Den hurtigste måde at løse et problem på er ofte at kontakte sin nabo eller udlejer og gøre vedkommende opmærksom på problemet. En god nabo eller udlejer ønsker ikke at være til gene for sine omgivelser, men har måske overset, at han/hun er årsag til problemer for andre. En stille og rolig snak over hækken/havelågen vil sandsynligvis løse dit problem og bevare det gode naboskab.

Hjælper det ikke…

Hjælper det ikke at snakke med naboen eller udlejer, kan du udfylde dette klageskema, som sendes til Byggeri og Ejendomme i Lolland Kommune. Formålet med skemaet er at fremme kommunes behandling af din klage.

Vær opmærksom på, at en klage er omfattet af reglerne om aktindsigt. Det betyder, at andre kan se, hvem der klager, og hvad der klages over. Det gælder både for mundtlige og skriftlige klager.

Går kommunen nærmere ind i sagen, vil du blive orienteret og få besked om sagens udfald, hvis du er part i sagen.

Aktindsigt ved klage over bolig

Vær opmærksom på at en klage er omfattet af reglerne om aktindsigt. Det betyder, at andre kan se hvem der klager og hvad der klages over. Det gælder både for mundtlige og skriftlige klager.

Som oftest er det nødvendigt, at kommunen foretager observationer eller tilsyn for at dokumentere genes omfang. I nogle tilfælde kan vi foretage et besøg hos dig, inden vi besøger den person du klager over.

Efter indsamling af oplysninger vurderer vi, om lovgivningen overholdes, eller om personen, der er skyld i generne, kan pålægges at ændre forholdene.