En akut forurening, er en pludseligt opstået skade på miljøet, eksempelvis spild af olie, gylle eller kemikalier på jord eller i vand.

Ved et akut miljøuheld:

  • Stop forureningen.
  • Begræns udbredelsen mest muligt.
  • Ring til Alarmcentralen på 112 hvis det sker sammen med ulykke eller katastrofe, eller
  • Kontakt politiet på tlf. 114.

Alarmcentralen 112 og Politiet sørger for at tilkalde Redningsberedskabet, der udfører her og nu indsatsen ved akutte forureninger.

Miljøvagten tilkaldes af Redningsberedskabet. Miljøvagten er faglig rådgiver og myndighed på miljøområdet døgnet rundt. Inden for normal åbningstid vil denne indsats som regel blive udført af kommunens egen miljøafdeling.