Kommunen arbejder på at reducere antallet af dårlige boliger.

Lolland Kommune har på nuværende tidspunkt ca. 3.500 tomme og tiloversblevne boliger, der typisk ender som forladte bygninger eller udlejningsboliger til en lav leje og måske uden depositum. Samtidig lever boligerne heller ikke op til moderne krav fx. i forhold til opvarmning. Mange gange er der også tale om skæmmende boliger, der påvirker omgivelserne i negativ retning. Det bliver vanskeligere at sælge naboejendomme, og mulige tilflytterne vælger området fra. Derfor arbejder vi i kommunen intenst på at reducere antallet af de dårlige boliger.

Vores indsats går overordnet på 3 ting: 

  • Tilbud om frivillig nedrivning
  • Opkøb til nedrivning
  • Kondemnering

I alle tilfælde gælder tilbuddet primært boliger. Tilbuddet om frivillig nedrivning vil fylde mest, og de skæmmende og dårlige boliger har første prioritet. Vi håber at kunne nå dem alle, men det vil naturligvis afhænge af, hvor mange henvendelser vi får. Nedrivningen udføres af en lokal entreprenør, der er bestilt og betalt af os. Vi sørger også for at afbryde installationer, kloak, vand, brønd, el m.m. Affaldet bortskaffes, og grunden afleveres groft planeret. Det hele er gratis for ejeren. Efter nedrivning holdes grunden på et lavt plejeniveau iht. Lolland Kommunes Naturpolitik.

Har du en ubeboet og utidssvarende bolig i Lolland Kommune, som du ønsker, vi skal nedrive, eller har du et tip om en sådan bolig, kan du skrive til

Lolland Kommune
Jernbanegade 7, 4930 Maribo, att.: Byggeri og Ejendomme. 

Du kan også sende en
e-mail til byggeri@lolland.dk 
eller ringe på tlf. 54 67 67 67. 

Derefter besigtiger vi ejendommen og indgår en skriftlig aftale med ejeren. For at vi kan gå ind i sagen, skal ejendommen dog blandt andet være ubeboet, og panthaverne skal acceptere nedrivning.

Nedrivningen skal være begrundet i bygningens fysiske tilstand og som udgangspunkt kan du ikke forvente, at der kan opføres ny bebyggelse på ejendommen efter nedrivning.