Beskæring af buske og træer langs veje og stier.

I følge vejloven §87 er det ejeren af den enkelte ejendom, der selv skal klippe og beskære hæk og træer ud mod offentlig sti, fortov og vej, dette uanset hvad der tidligere har været praktiseret.

Derfor har alle grundejere i Lolland Kommune pligt til, at beskæres deres beplantning ud mod kommunale og private veje og fortove.

Hvordan bør træer og buske beskæres?

Fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen.
Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,2 m.
Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal være mindst 2,75 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.
Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte m.v. Ved beskæring skal man være opmærksom på at grene tynges ned, når de er våde.