Borgere, som foretager støjende, støvende eller vibrationsfrembringende aktiviteter skal følge kommunens forskrift for dette

Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støv, støj og vibrationer i forbindelse med nedrivninger samt bygge- og anlægsaktiviteter i Lolland Kommune.

Det er bygherres ansvar at sikre, at bestemmelserne i forskriften overholdes.

Følgende aktiviteter er omfattet af Lolland Kommunes forskrift for midlertidige støjende, støvende eller vibrationsfrembringende aktiviteter:

  1. Bygge- og anlægsarbejder.
  2. Nedrivningsaktiviteter.
  3. Bygningsfacadebehandling.
  4. Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

 

Forskriften præciserer yderligere, hvilke aktiviteter, som er omfattet. Aktiviteter, som ikke er omfattet af forskriften, skal anmeldes til Lolland Kommune senest 14 dage før arbejdets påbegyndelse med en udførlig beskrivelse af aktiviteten og dens varighed