Formålet med sygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling.

Du skal have en henvisning fra din egen læge, en speciallæge eller sygehuset for at få sygepleje, hvorefter kommunens visitatorer foretager en visitation til ydelsen.

Levering af sygepleje

Sygepleje leveres som udgangspunkt kun i hjemmet til borgere, som er ude af stand til at komme til kommunens sygeplejeklinikker.
Er du i stand til at transportere dig selv - enten ved eget transportmiddel eller via offentlige transportmidler, skal du som udgangspunkt modtage sygepleje på nærmeste sygeplejeklinik - henholdsvis i Nakskov eller Maribo. Der er ikke frit valg af leverandør indenfor sygepleje. Her vil det være kommunens sundhedsmedarbejdere, der leverer sygeplejen.

Sygeplejeydelser er gratis.