Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din private ejendom.

De hører til huset ligesom døre og vinduer. Derfor er det dit ansvar at holde afløbssystemet i orden og få repareret kloakrørene, hvis de stopper til, eller der opstår brud.

Det er Lolland Spildevand, som har ansvaret for, at der sker en effektiv afledning af spildevandet fra dit hus. I pjecen Sådan fungerer din kloak kan du læse, om det er Lolland Spildevand eller dig, der har ansvaret for kloakken. Du kan kontakte Lolland Spildevand på tlf. 72 30 11 11, eller udfylde formular til indberetning af kloakproblemer.

Kommunen har muligvis tegninger over kloakledningerne liggende i arkivet, som kan udleveres ved personligt fremmøde torsdag mellem kl. 12-17. Du reserverer tid til at hente tegninger ved at klikke på dette link: Tegninger og personligt møde.

Det er gratis at få udleveret kopi af tegningerne.