Beboerklagenævnet tager sig af tvister mellem lejere og udlejere i almennyttige boliger.

Nævnet kan bl.a. behandle spørgsmål om overtrædelse af husorden, varme- og vandregnskaber, tilbagebetaling af beboerindskud og depositum i forbindelse med fraflytning, manglende vedligeholdelse, formalia ved varsling af huslejeforhøjelse.

Alle sager, der ønskes behandlet af Beboerklagenævnet, skal indbringes skriftligt, med præcisering af, hvad det er, du ønsker nævnet skal tage stilling til. Der skal endvidere vedlægges den fornødne dokumentation for de forhold, som du ønsker at få behandlet. Kopi af lejekontrakten skal altid vedlægges.

Der skal betales et beløb for at få behandlet en sag. I 2019 koster det 146 kr. som kan indbetales på konto nr. 0682 0001660713. Når beløbet er modtaget vil sagen blive behandlet.

Klagen skal sendes til:

Lolland Kommune
Beboerklagenævnet
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Tlf. nr. 54 67 67 67
E-mail: lolland@lolland.dk

Beboerklagenævnets sammensætning

Beboerklagenævnet består af en formand og to medlemmer.

For perioden 01.01.2018 til 31.12.2021 består Beboerklagenævnet af:

  • Vagn-Aage Nielsen – formand
  • Lars Møller – udlejerrepræsentant
  • Jørgen Enevold Krogh – lejerrepræsentant.

I sager vedrørende overtrædelse af husorden suppleres Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.