Skip til hoved indholdet

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet tager sig af tvister mellem lejere og udlejere i almennyttige boliger.

Nævnet kan blandt andet behandle spørgsmål om overtrædelse af husorden, varme- og vandregnskaber, tilbagebetaling af beboerindskud og depositum i forbindelse med fraflytning, manglende vedligeholdelse, formalia ved varsling af huslejeforhøjelse.

Alle sager, der ønskes behandlet af Beboerklagenævnet, skal indbringes skriftligt, med præcisering af, hvad det er, du ønsker nævnet skal tage stilling til. Der skal endvidere vedlægges den fornødne dokumentation for de forhold, som du ønsker at få behandlet. Kopi af lejekontrakten skal altid vedlægges.

Der skal betales et beløb for at få behandlet en sag. I 2024 koster det 167 kr. som kan indbetales på konto nr. 0682 0001660713. Når beløbet er modtaget vil sagen blive behandlet.

Klagen skal sendes til

Lolland Kommune

Beboerklagenævnet

Torvet 3, 4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67

Mail: lolland@lolland.dk

Almindelig e-mail sendes ikke krypteret. Vi opfordrer derfor til, at du sender sikker post til Lolland Kommune via din digitale postkasse på borger.dk, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Send sikker post til Lolland Kommune - posten vil herefter blive fordelt til relevant afdeling (borger.dk)

Beboerklagenævnets sammensætning

Beboerklagenævnet består af en formand og to medlemmer.

For perioden 01.01.2022 til 31.12.2025 består Beboerklagenævnet af:

  • Vagn-Aage Nielsen (formand)
  • Niels Michelsen (udlejerrepræsentant)
  • Amanda Meier Vilms (lejerrepræsentant)

I sager vedrørende overtrædelse af husorden suppleres Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

Læs mere

Læs om Beboerklagenævnet og deres arbejde på borger.dk

Kontakt

Strategi og Politik

Torvet 3, 4930 Maribo
strategiogpolitik@lolland.dk

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Når du ringer

Callcentret viderestiller til relevant medarbejder eller område.

Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links