Ifølge integrationsloven kan kommunerne oprette integrationsråd. Der er få krav til Rådets sammensætning. Dog skal Rådet have mindst syv medlemmer, og alle Rådets medlemmer skal bo i kommunen.

Det er Integrationsrådets opgave at varetage de etniske minoriteters interesser i kommunen. Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, som kommunen tilbyder. Udtalelserne offentliggøres på kommunes hjemmeside. 

Integrationsrådet mødes som regel hver anden måned, med undtagelse af juli og august.

Desuden holder Integrationsrådet årlige møder med de politiske udvalg. Integrationsrådets vision er at fremme et samfund, hvor tolerance, respekt og indbyrdes forståelse er i fokus. Selvom Rådet ikke har kompetence til at træffe beslutninger, så værdsættes Rådets input og gode råd af såvel politikere som embedsmænd.

Integrationsrådets medlemmer

Lolland Byråd har den 25. april og den 21. juni 2018 godkendt medlemmerne af Integrationsrådet for perioden 2018 - 2021:

Remzi Grepi (formand)
Ola Matouk (næstformand)
Bjarne Jensen (repræsentant for LO)
Goran Smailagic
Haris Glamocak (repræsentant for Lolland Ungdomsskoles bestyrelse)
Hayan Sharba
Naimatullah Basharat
Nuha Saber
Roman Smigielski
Ruta Temesgen
Sergiy Dutka
Tabib Ben Tabib
Waiel Darwish

Byrådet har desuden udpeget Muj Berisha og Tobias Dinesen som Byrådets repræsentanter i Integrationsrådet. Vibeke Grave og Tom Larsen er udpeget som suppleanter.

Dagsordner og referater

Se Integrationsrådets mødedatoer, dagsordner og referater på Lolland Kommunes Politiker Web.