Lolland Kommune råder over en række plejeboliger til borgere med et betydeligt behov for pleje og omsorg. Se her, hvordan du søger om plejebolig.

Plejeboliger er almene ældreboliger, hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner og plejepersonale. For at få tildelt en plejebolig skal du have et fysisk og/eller psykisk plejebehov, som gør, at du ikke kan klare dig i din selvstændige bolig. Det vil sige, at du i betydelig grad har brug for pleje, omsorg, tryghed og struktur gennem døgnets vågne timer, som minimum dag og aften.

Sådan søger du om plejebolig

Ønsker du at ansøge om en plejebolig, skal du henvende dig til Center for Støtte og Vejledning - Social og Arbejdsmarked og bede om at få tilsendt et ansøgningsskema og ansøgningskriterier. Når du har udfyldt og afsendt ansøgningen, kontakter Center for Støtte og Vejledning dig for at lave en aftale med dig om et visitationsbesøg.

Du kan også vælge at hente ansøgningsskemaet nederst på siden, printe det ud, udfylde og returnere det til Lolland Kommune, Center for Støtte og Vejledning - Social og Arbejdsmarked​, Jernbanegade 7, 4930 Maribo.

Tildeling af plejebolig

Hvis din ansøgning bliver godkendt, og hvis der er ledige boliger i det prioriterede område, vil du blive tilbudt en plejebolig. Har du søgt geografisk bredt, skal Lolland Kommune tilbyde dig en plejebolig inden for to måneder. Har du derimod søgt en bestemt plejehjemsbebyggelse, hvor der er venteliste, må du regne med at blive i din nuværende bolig, indtil der bliver plads i det prioriterede område.

Kontakt visitator

Visitatorerne har kontortid alle hverdage mellem kl. 8.00 og 9.00. Ring på telefon 54 67 62 76, 54 67 62 34 eller 54 67 62 03.