Sektor- og souschef

Sektorchef: Lotte Christensen
Souschef: Michael V. Hansen

Socialfaglig Vejledning

Specialkonsulent

Børn og Ungerådgivning

Teamleder Øst og Vest - Charlotte Veistrup
Faglig koordinator Øst - Lisa Schmidt-Hansen

  • Modtage/Akutteam
  • BørneTeam
  • Ungeteam
  • Familieplejen
  • HandicapTeam

SSP

Misbrugskonsulent

Familiecenter Toftegård

Decentral leder: Diana Christensen

  • Familiecentret
  • Familiesupplering
  • Eksterngrupperne
  • Dagtilbud

Sundhedstjenesten

Decentral leder: Gitte Thorsen

Tandplejen

Decentral leder: Merete Stenstrup

Ungdomsskolen

Leder: Mike Jepsen
Viceungdomsskoleleder: Frank Gravesen

PPRC - Pædagogisk Psykologisk RessourceCenter

Leder: Vibeke Fold