Containere, stilladser, skurvogne, lift, afspærring af vej

Ved anbringelse af for eksempel containere, stilladser, byggematerialer, lifte eller lignende på offentlige arealer som vej, fortov, cykelsti, rabatter o.s.v., skal der søges om tilladelse.

Gå til ansøgningsskema

Vigtigt

Det er altid ejeren af de placerede genstande, som har ansvaret for at Park og Vej har givet tilladelse og at genstandene er afmærket i forhold til f.eks. færdselsloven.