Har du brug for rådgivning eller behandling af misbrug med rusmidler, kan du henvende dig til Rusmiddelcenter Lolland i Nakskov Sundhedscenter. Vær opmærksom på, at der er tre forskellige indgange. En til hver afdeling.

Behandlingen for voksne stofmisbrugere - Indgang via Fayesvej

Alle der ønsker rådgivning/behandling om, hvordan man kan komme ud af misbrug af stoffer, kan henvende sig til  Voksen Stofmisbrugere på tlf. 54 67 61 70.

Ungebehandlingen - Indgang fra gavlen

Ambulant behandling for unge ml. 18 og 26 år med enkeltstofproblemer eller blandingsmisbrug af hash og de såkaldte feststoffer som ecstasy, amfetamin, kokain, alkohol med mere.

Alkoholbehandlingen - Indgang fra foyeren

Har du problemer med alkohol, eller er du pårørende til en person med alkoholproblemer, kan du henvende dig på tlf. 54 67 61 70.

Satellit for Alkoholbehandling Maribo

Søndre Boulevard 2
Telefon: 51 36 08 03

Familie og Alkohol

Du kan også henvende dig til Familie og Alkohol, som er et tilbud til familier med børn 0-18 år.

Alle i familien kan henvende sig på tlf. 25 18 96 20.
Adresse: Klostergade 20A, Nakskov