Teknik- og Miljømyndigheden i Rødby har ansvaret for taxikørsel i Lolland Kommune.
Takstreglement for kørsel med hyrevogne gældende fra 5. september 2018. 

Takster

Alm. vogn (op til fire passagerer)

Takst 1: Hverdage kl. 06:00-18:00 - starttakst 40,00 kr. - kilometertakst 9,00 kr. - minuttakst 5,75 kr.
Takst 2: Andre tider end Takst 1, samt helligdage og særlige dage - starttakst 60,00 kr. - kilometertakst 16,00 kr. - minuttakst 3,33 kr.

Stor vogn (fem passagerer og derover)

Takst 3: Hverdage kl. 06:00-18:00 - starttakst 50,00 kr. - kilometertakst 12,00 kr. - minuttakst 5,83 kr.
Takst 4: Andre tider end takst 3, samt helligdage og særlige dage - starttakst 70,00 kr. - kilometertakst 19,00 kr. - minuttakst 4,17 kr.

Særlige dage: 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar.

En gennemsnitstur på 10 km. med varighed af 12 minutter koster 199,00 kr.

Ventetid

Kr. 300.00 pr. time. Taxametret må først sættes i gang ved hentestedet og betaling for kørsel og ventetid skal fremgå af taxametret. 

Fejø og Femø:

Udgifter til færge inkl. ventetid på færgen retur, tillægges tur prisen.

Returkørsel

Fra et sted udenfor kommunegrænsen. Aftales inden kørslen påbegyndes:
for Almindelig vogn: kr. 8.65 /nattillæg + kr. 3,00
for Stor vogn: kr. 10,15 /nattillæg + kr. 3,00

Tillæg for cykler og udvendig bagage: Kr. 25,00 pr. stk.

Bagage: Op- og nedbæring til og fra 1. sals niveau: kr. 5,00 pr. gang.

Gebyr for rengøring af bil: Ved opkast o.l. opkræves for rengøring af bil kr. 500,00.

Mere information kan ses  her.

Taxi- og Limousine vognmænd i kommunen

Taxi vognmænd

Taxa Lolland
Tlf. 54 95 11 11
E-mail: taxalolland@mail.dk

Ole Andersen, Femø
Tlf. 54 71 50 40

Limousine vognmænd

Skørrige turistbusser I/S
Tlf. 54 60 80 12
E-mail: skbus@skbus.dk 

Lars Birch, Maribo
Tlf. 22 40 27 17  

Maribo Taxi/ Lolland Befordring
Tlf. 54 78 12 00
E-mail: mail@lollandbefordring.dk

Friis Trafik
Tlf. 30 48 90 01
E-mail: friistrafik@hotmail.com