Lolland Kommune meddeler tilladelser og godkendelser til større husdyrbrug i kommunen, der ønskes etableret, ændret eller udvidet. Dette gøres i henhold til Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Ansøgninger indsendes til kommunen via et elektronisk ansøgningssystem hos Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgninger i forhøring, udkast til godkendelser i høring og meddelte godkendelser indenfor klagefrist annonceres alle under Meddelelser Plan og Miljø. Her kan du også abonnere på meddelelserne.