Regler vedrørende dagpenge, efterløn og frivilligt arbejde

Modtager du dagpenge eller efterløn, er der som frivillig regler for, hvad du må.

Er du tilknyttet en institution eller forening, der samarbejder med plejecentret (en støtteforening eller lign.), kan du arbejde et antal timer, som ikke vil blive trukket i dine dagpenge/efterløn.

Hvis du derimod laver frivilligt arbejde i en offentlig institution (f.eks. et plejecenter) uden tilknytning til en forening, vil du blive trukket i dagpenge eller efterløn time for time.

De gældende regler kan du finde på linket nederst til Center for Frivilligt Social Arbejde eller ved at kontakte din a-kasse/fagforening.

Husk at få et skriftligt svar som dokumentation, inden du påbegynder dit frivillige arbejde.

Alle vores plejecentre og åbne aktivitetscentre samarbejder med forskellige foreninger. 

Frivillighedspolitik

Lolland Kommune har det overordnede ansvar for den frivillige indsats i kommunen, og at det frivillige arbejde ikke erstatter den kommunale indsats.